Grunnsprinsippet i seiling er å fange vinden

Seilinghb min

Seilinghb minSeileropplevelser i fantastisk norsk natur er en ypperlig mulighet til og koble av sammen. Seiling er både interessant og utfordrende ettersom du har mulighet til å delta selv. Nyt stillheten på havet og få en fantastisk naturopplevelse. Seiling er en ypperlig team aktivitet hvor den enkelte har ulike oppgaver om bord. Turene går gjerne ut på åpent hav eller til idylliske havner, mange spennende alternativ.

Her er grunnprinsippene i seiling

Å styre en seilbåt er litt av kunst. Vinden skal tøyles og gi tilgang til krefter og fart, men den er ikke alltid din beste venn. Vindretningen er avgjørende innen seiling, hvordan er det for eksempel mulig at båten går fremover i motvind?

Hvordan fungerer seilet?

Seilet har som oppgave å fange vinden. Energien som fanges er det som driver båten fremover.

Seiling300 min

Grunnsprinsippet i seiling er å fange og å bruke vinden til å skape fremdrift.

Det enkleste er når vinden kommer bakfra og blåser båten fremover. Men dette er sjelden tilfelle. Derfor kreves en viss teknikk for at båten skal drives fremover uansett hvilken retning vinden kommer fra.

Nøkkelen er seilets posisjon i forhold til vinden. Har seilet riktig vinkel vil det fange vind og båten går fremover. Dette gjelder til og med når vinden kommer på skrå forfra.

Bernoulli prinsippet

I tillegg til at selve kraften fra vinden skaper energi hentes det også ut energi fra luftbevegelsene som oppstår når vinden treffer seilet. Denne effekten kalles Bernoulli-effekten og er i praksis den samme som får vingene på et fly til å løfte flyet. Vingen er formet som en dråpe hvor øverste del er større enn underdelen. Dermed har luften en høyere hastighet oppå, noe som igjen fører til et lavere lufttrykk oppe enn under vingen. Dette gir oppdrift.

Det samme prinsippet gjelder for et seil. Når seilet buer utover ser det ut som en vinge. Treffer luftstrømmen riktig, det vil si at seilet har rett vinkel på vinden, vil luften stryke over seilduken på begge sider. Lufthastigheten på yttersiden av det buede seilet vil være større enn på undersiden og dermed oppnås samme effekt som med et fly. Du kan si at båten «løftes» fremover.

Kan man seile rett mot vinden?

Nei, vinden må komme fra en vinkel som seilet kan hente energi fra, det vil si skrått forfra (kryss), fra siden (slør) eller selvfølgelig bakfra (lens).

You may also like...