Det viktigste om snøskred

Snoskred lavine hb min min

Snoskred lavine hb min minFerdes du i fjellet på vinterstid er snøskred noe du blir nødt til å forholde deg til. Snøskred kan utløses naturlig eller av menneskelig aktivitet. Når skiløpere blir tatt av snøras er det ofte deres egen feil. De har kjørt nedover fjellsider eller gått i løyper med stor snøskredfare og selv utløst skredet. Som ansvarsfull fjellsportutøver sjekker du alltid skredfaren før turen starter, du har med deg sikkerhetsutstyr og utstyr for å hjelpe andre om ulykken skulle være ute.

Hvor går det snøskred?

Det typiske terrenget for snøskred er åpent bratt landskap med en helning på over 30 grader. Er terrenget svært bratt (over 55 grader helning) vil snøen ofte gli nedover etter hvert som det snør og det bygger seg ikke opp laviner som kan føre til snøskred. Skog låser snøen og det er sjelden snøskred oppstår i fjellsider med tett skog. Men er skredet først i gang vil skogen bli revet med. De største skredene kan omfatte et område med avstand mellom topp og bunnpunkt på over 1000 høydemeter.

Skredets utløpsområde kan være stort og langt og et stort skred stopper ikke automatisk ved enden av fjellsiden. Det kan fortsette flere hundre meter i flatt terreng. Du kan derfor ikke være trygg på flaten under en fjellside med skredrisiko.

Vindforholdene har også stor betydning. Vinden flytter snø rundt i terrenget og man unngår store massive snøsamlinger på store flater. Et område hvor vinden har godt tak vil derfor i utgangspunktet ha mindre skredrisiko enn områder med lite vind.

Enkelte områder er spesielt utsatt og har regelmessige skred. Andre områder er mer uforutsigbare og snø og værforhold blir mer avgjørende. Det er viktig å oppsøke og lytte til lokal ekspertise om du skal på tur i bratt terreng på steder du ikke kjenner.

Det finnes tre typer snøskred: flakskred, løssnøskred og sørpeskred

Flakskred

Snoras snoskred 300 min min

Det er tydeligvis mulig å stoppe snøskred om man virkelig vil.

Dette er et skred bestående av et stort flak med snø og is. Flaket kan være flere meter høyt. Grunnen til at det utløses et skred er at flaket ligger oppe på et løsere lag med snø. Er flaket hardere og fastere enn snøen under vil det derfor skli eller «rutsje» på den løse snøen under og skredet er i gang. Snøen kan ligge i tre lag med ett hard lag nederst, et løsere lag i midten og et hardere lag på toppen. Dette er som regel skredtypen som har de største konsekvensene.

Ta med rett utstyr for turen, se tips.

Løssnøskred

Denne type skred utløses ved at snøen raser nedover, det er ikke et større flak som settes i bevegelse. Utløses et løssnøskred vil skredet starte nedenfor for eksempel en skikjører som utløser skredet. Slike skred skjer ofte etter sterke snøfall i bratt terreng. Sjansen for løssnøskred kan øke som følge av regn og sol.

Sørpeskred

Inneholder snøen så mye vann at den blir sørpete kan det utløse skred. Mildt vær og mye regn er utløsende faktorer og denne type skred er derfor mest vanlig i kyststrøkene fra sør til nord.

Norges best besøkte fjellrygg, se guide til Besseggen.

Hvilke værtyper øker risikoen for snøras?

Her finnes det mange muligheter. Værtypen som gir størst risiko er nysnø. Store mengder nysnø på kort tid som samles opp i bratt terreng er årsaken til mange skred over hele landet.

Sterk vind kan flytte og bygge opp snømengder som tilslutt raser ut. Andre årsaker er mye og intenst regn, temperaturendringer, som regel temperaturøkning, som følge av mildt vær og sol. Snøen blir mer kompakt og tung og kan skli om den ligger på et løsere dekke.

Snøskred, eller også snøras og lavine, er årsak til mange skader og dødsfall i fjellet og derfor noe som må tas på alvor. Du kommer langt med å sjekke skredfaren i området du skal ferdes og ikke gå på de mest utsatte plassene.

SB

You may also like...