Kunstforståelse – Hvilke typer kunst snakker vi om?

Billedkunst, skulptur og billedhogger, litteratur, musikk og scene. Kunstfeltet er stort, vi gir deg en kort innføring.