Slik får du respekt!

Kg status respekt 540 min

Blir du respektert gir det deg en god følelse, blir du ikke respektert vil det mest sannsynlig provosere deg kraftig. Det er viktig å få respekt og anerkjennelse, men ikke alltid så lett.

Her er noen tips:

Vær til å stole på

Respekt henger sammen med tillitt. Hvis en person stoler på deg vil du også lettere få respekt. Å stole på noen henger ofte sammen med at vedkommende holder det som er lovet. Har man avtalt å gjøre noen en tjeneste, delta på noe eller forholde seg til tidspunkt eller andre forpliktelser er det viktig og oppfylle dette.

Skulle det skje at du ikke klarer og holde det du har lovet må du gi beskjed så fort som mulig og på en ordentlig måte. Gir du blaffen i å varsle betyr det at du ikke har respekt for den andre, og da kan du heller ikke forvente å bli respektert selv.

Vær ekte

Kg status respekt min300Det er ikke lett å få respekt for en falsk person. Har man lagt til seg en oppførsel og væremåte som ikke framstår som ekte vil du framstå som noe annet enn deg selv. Hvem skal man ha respekt for da, en kopi? Er du deg selv vil du også utstråle en identitet, og da er det lettere og mer naturlig og få respekt.

Ikke vær egenrådig og arrogant

Er du en som ikke hører på andre vil du heller ikke så lett få deres respekt (om det da ikke handler om et hierarkisk kommandoforhold). Overser man det andre sier og ikke er åpen for gode råd og informasjon viser man vedkommende ingen respekt. Hvorfor skal da denne personen respektere deg? Derfor, ha respekt for andres meninger og ta disse på alvor.

Det samme gjelder for kritikk. Blir du kritisert skal du høre på kritikken og evaluere denne og gi tilbakemelding til den som kritiserer. Er kritikken negativt og du har en konstruktiv tilnærming vil du score mange poeng i forhold til å få respekt.

Vis respekt for andre, vær en gentleman

Å være gentleman handler ikke om å være en kopi av Roger Moore. Det handler om å hjelpe og gi et positivt bidrag til andre, og slippe andre til. Oppføre deg på en ordentlig måte, vær på høyde med situasjon og setting, vær høflig. Gjennom å verdsette andre vil de føle seg respektert og viktig, og den som gir andre en slik følelse for selvfølgelig respekt. Ha også respekt for andres grenser.

Si din mening

Velger du å ikke si din mening og inntar en passiv holdning i ulike situasjoner vil du bli usynlig og overkjørt. Har du rollen som nikkedukke vil du ikke få respekt. I hvilken grad man står opp og hevder sin mening og synspunkt henger sammen med personligheten. For noen er det lett å ta en diskusjon eller konfrontasjon, for andre innebærer dette å fjerne seg langt fra komfortsonen. Men slik er det, for noen er det lettere å få respekt fra andre, mens andre må jobbe litt mer.

Du kan heller ikke regne med at absolutt alle liker deg.

Snakk aldri stygt om andre

Den som baksnakker og farer med sladder viser et negativt personlighetstrekk. Er dette en vane man har sier det noe om at man ikke har altfor mye respekt for de man baksnakker. Med andre ord blir man også lett oppfattet som en som ikke respekterer andre, og det smitter over også på de rundet deg som du ikke baksnakker. Du framstår tilslutt som en som ikke fortjener respekt.

Vær et positivt bidrag til andre

Viser du interesse for hva andre holder på med og kanskje spesielt i forbindelse med vanskeligheter og utfordringer skiller du deg ut fra mengden. I dagens samfunn er det typisk å ikke bry seg. Klarer du i tillegg å hjelpe og bidra positivt til at en annen person får framdrift på sine utfordringer eller planer og prosjekter vil du svært sannsynlig oppnå stor respekt fra vedkommende. Men du må gjøre det på rette måten og unngå underkastelse, da får du ikke mye respekt.

Forsvar deg selv

Møter du sterke personligheter som ikke skyr noe middel i få det som de vil ovenfor deg må du lære deg å sette grenser og si nei. Er du konfliktsky er dette ekstra vanskelig, man blir fort overkjørt. Allikevel er det en kamp du bør ta om du vil oppnå respekt. Ta diskusjonen, så får det gå som det går.

Lykke til!

SB

You may also like...