Lykke gir deg suksess, og omvendt

Kg suksess lykke 540 min

Kg suksess lykke 300 minForskning viser at det er sammenheng mellom hvor lykkelig du er og hvilken suksess du har i livet. Det er nærliggende å tro at sammenhengen egentlig er at du suksess gir deg lykke og ikke omvendt, men det er ikke nødvendigvis slik. Det hjelper selvfølgelig på lykkefølelsen å være suksessfull, men forskere har kommet frem til at suksess kommer lettere om du er lykkelig.

Penger, helse og familie

Suksess kan være så mangt, det handler om å nå de målene man har eller oppnå den forestillingen man har om hvordan livet man ønsker. Forskningsresultatene viser en sammenheng mellom lykke og rikdom, lykke og et godt familieliv og ekteskap og ikke minst, lykke fører også til bedre helse.

Lykke gir deg energi og overskudd

En lykkelig person vil ha mer energi og overskudd å bruke på viktige ting i livet. Godt humør gir bedre pågangsmot og motivasjon. En ulykkelig person vil trekke seg tilbake og leve mer passivt, det kan være utfordrende nok å kjempe med egne problemer og negative tanker. Mer energi og pågangsmot åpner mange dører og jo flere dører man åpner desto større er sjansen for å komme borti gode muligheter og sjanser.

Bedre helse og høyere alder

Hvordan du føler deg påvirker også kjemien i kroppen. Er du deprimert, bekymret, trist og lei vil dette gi kroppen stress. Det vil igjen blant annet føre til produksjon av stresshormoner som sliter på kroppens funksjoner og som igjen kan medføre sykdom. Et eksempel er stress som øker produksjonen av frie radikaler. Frie radikaler skader kroppens celler og er en viktig årsak til utviklingen av kreft.

En lykkelig person vil derfor ha mindre skadelige stresshormoner i kroppen og et sterkere immunforsvar som reduserer skader på celler og viktige funksjoner. Dette er logisk.

Fungerer bedre med andre

Er du lykkelig sprer du positive følelser og blir mer attraktiv hos andre. Hvem vil i utgangspunktet være med en ulykkelig og deprimert person? Selvfølgelig skal man være beredt til å hjelpe de som trenger, men uansett vil ulykkelighet føre til at man blir mindre attraktiv. Det fører igjen til færre venner og større sannsynlighet for ensomhet.

God sinnsstemning og positiv utstråling gjør deg attraktiv både i privatlivet og i jobbsammenheng. Vi velger de folkene vi gjerne er sammen med, som gir oss noe positivt.

Bedre selvtillit

Er du glad og fornøyd vil du også ha større selvsikkerhet og våge mer, du er litt mer frempå og tør mer. Dette vil igjen med overveiende sannsynlighet før til mer suksess og kanskje enda mer lykke, det blir en positiv spiral.

Glem derfor ikke: En god latter forlenger livet

SB

You may also like...