Kunstforståelse – Hvilke typer kunst snakker vi om?

Kg kunst generelt

Kg kunst genereltDet finnes mange kunstformer og vi vil utover gå nærmere inn på den enkelte og forsøke å forklare enkelt hva kunstformen går ut på og hvordan du bedre kan forstå og få et utbytte av å lære mer, gjennom både egne studier og kunstopplevelser.

Når du ser litt nærmere på omfanget av kunstfeltet forstår du hvor omfattende og viktig kunst er i våre liv og i samfunnet generelt. Musikken du hører på, huset du bor, bildene du har på veggen, skulpturene du ser i bybildet og bøkene du har i bokhyllen. Alt dette er kunst.

Billedkunst

Dette kunstfeltet består av mange underkategorier og går langt utover det klassiske bilde og maleribegrepet. Felles for alle er at kunstverket presenteres på en flate. Om dette er et lerret eller en videoskjerm spiller ingen rolle, det ene er like mye kunst som det andre.

De klassiske formene for billedkunst er malerier på lerret eller glass, tegninger, grafiske trykk og fotografi for å nevne noen.  Ny teknologi og digitalisering har skapt nye flater som film og video og datakunst. Både tegneserier og graffiti og gatekunst går inn under begrepet billedkunst.

Billedkunst er et komplekst område som stadig er i endring og karakteriseres av fleksibilitet og dynamikk.

Skulptur – billedhoggerkunst

Her er vi over på det tredimensjonale uttrykket. Det finnes mange underkategorier og ulike typer skulpturer. Materialvalget er også svært varierende med mange muligheter fort kreativitet. Skulpturer i tre og stein har røtter tilbake tusenvis av år. Gips og bronse er også velegnet og moderne materialer som plast og aluminium har også funnet sin plass på dette feltet.

Det ligger i kunstens natur å utfordre også på materialvalg.

Er du interessert i historie har du stiftet bekjentskap med statuer av mennesker og dyr med stor symbolsk og ofte religiøs betydning. I våre dager representerer statuer av mer eller mindre kjente personer en viktig del av billedhuggerkunsten.

Litteratur og det skrevne ord

Et enormt stort kunstfelt som består av lyrikk og poesi, sakprosa, skuespill. Eventyr, kriminallitteratur, noveller og romaner er eksempel på litterære sjangre. Det samme er tterpunkter som sagn og science fiction.

Musikk og scenekunst

Musikk som kunstform bruker lyd og bevegelse som uttrykk. Kjennetegnende er også at det foregår over et tidsrom. Musikk har mange sjanger, det samme har scenekunsten med opera, dans og teater som de mest synlige.

Arkitektur er et annet stort kunstfelt som omgir oss hele tiden. Selv om ikke alle bygninger omtales som kunstverk er faget arkitektur på sin egen måte nært knyttet opp til kunstbegrepet.

SB