Sameliv på Røros

Samerøroshb min

Samerøroshb minSamene levde og lever et liv i naturen som inkluderer mange flotte aktiviteter både sommer og vinter. Å delta på samenes gjøremål er lærerikt og spennende og egner seg veldig godt som et annerledes firmaarrangement. Her ligger alt til rette for teambuilding gjennom konkurranser og felles moro. Fang rein med lasso, eller utfordre hverandre i øksekasting. Tenk på stemningen rundt leirbålet om kvelden, dette har dere fortjent.

Rørosrein – Røros 
Sørsamefamilie med virke som reindriftsutøvere

You may also like...