Archive

Status

Slik får du respekt!

Skal du få respekt må du være til å stole på, være ekte, ha respekt for andre og deres meninger, si din mening selv, men snakk ikke stygt om andre.

Reise

På ferie alene? Her er noen tips

Det er mange grunner til å reise på ferie alene. Statig flere gjør det. Det er viktig å planlegge godt og ha et mål med reisen. Hva med ensomheten?

Relasjoner

Forelskelse og kjærlighet – Hva skjer med oss?

Forelskelse handler i bunn og grunn om menneskenes urinstinkter. Å bli forelsket henger rent biologisk sett sammen med forplantning og evolusjon. Slekten skal videreføres og da trengs en partner av

Suksess

Lykke gir deg suksess, og omvendt

Er du lykkelig vil du lettere tiltrekke deg suksess. Lykke gir deg den energi og utstråling som du trenger for å lykkes. I tillegg gir lykke bedre helse!

Kunst

Kunstforståelse – Hvilke typer kunst snakker vi om?

Billedkunst, skulptur og billedhogger, litteratur, musikk og scene. Kunstfeltet er stort, vi gir deg en kort innføring.